Series Of Reference Materials For Chemical Analysis Of Carbon Steel And Alloy Steel

tooted

Võrdlusmaterjalide sari süsinikterase ja legeerterase keemiliseks analüüsiks

  • Certified Reference Material

    Sertifitseeritud võrdlusmaterjal

    CRM-i kasutatakse rauamaagi analüüsimisel analüütiliste instrumentide kvaliteedikontrolliks ja kalibreerimiseks, samuti analüütiliste meetodite täpsuse hindamiseks ja kontrollimiseks.CRM-i saab kasutada mõõdetud väärtuse edastamiseks.

  • Reference Material For Physical Testing

    Füüsikalise testimise võrdlusmaterjal

    Need sertifitseeritud etalonmaterjalid koosnevad 16 erineva väävlisisaldusega söeproovist, mida kasutatakse söeanalüüside analüütiliste standarditena.Lisaks väävlile on need sertifitseeritud ka tuha, lenduvate ainete, kütteväärtuse, süsiniku, vesiniku, lämmastiku ja tegeliku suhtelise tiheduse poolest.Kõik andmed on toodud tabelis 1.